neste papel eram flores de lírios perfumados e abertos